Holistische Visie

Heartcore Training werkt vanuit een holistische gezondheidsvisie. 'Holistisch' is voor veel mensen nog een onbekende tem. In feite betekent het niets anders dan 'alomvattend',  'kijken naar het geheel'. Tegenwoordig lijkt deze moderne samenleving zich te kenmerken door een mentaliteit waarin steeds meer mensen denken dat ze gezond zijn zolang ze niet ziek zijn. Met deze holistische visie wilt Heartcore Training benadrukken dat er in de huidige maatschappij nog te veel vanuit een hokjesgeest wordt gedacht als het gaat om gezondheid. En dat er nog steeds te weinig wordt geïnvesteerd in preventieve (duurzame) gezondheid.

Het holistische karakter van deze visie komt in de praktijk tot uiting door het optimaliseren en in balans brengen van niet alleen de fysieke condities zoals kracht en uithoudingsvermogen, maar ook de mentale, sociale en spirituele menseigenschappen. Bij mentale eigenschappen gaat het bijvoorbeeld om discipline en doorzettingsvermogen. Op sociaal vlak kan er gewerkt worden aan meer inlevingsvermogen of communicatieve vaardigheden. En in spirituele zin valt er meestal ook het nodige te optimaliseren als het gaat om saamhorigheid, sensitiviteit en omgevingsbewustzijn.

Het optimaliseren van al deze universele menseigenschappen gebeurt door te coachen op de universele basis levensbehoeften Voeding, Bewegen en Rust (Leefstijl oftewel gedrag).

Een leerproces dat nooit ophoudt.

 

Share our website