Stichting Allskool Foundation


Allksool is een non-profit organisatie die zich richt op het opleiden en trainen van Life Coaches. Deze school voor holistische vorming is in 2010 opgestart door Michael Lapod vanuit een idealistisch streven om de samenleving zelfbewuster te maken. Na een uitgebreide pilotfase is Allskool in 2014 officieel opgericht als stichting.
 
De 3 Gezondheidspilaren van Stichting Allskool zijn: Leefstijl, Mensontwikkeling en Zelfonderzoek.
 
De Allskool Life Coaches worden 4 jaar lang intensief in de praktijk opgeleid tot specialisten in holistische vorming. Dit betekent dat ze niet alleen zichzelf, maar ook anderen kunnen coachen in kritisch zelfonderzoek, het optimaliseren van de menseigenschappen op fysiek, mentaal, sociaal en spiritueel gebied alsmede het aanpassen van de leefstijl qua voeding, bewegen en rust.

De Allskool Life Coach onderscheidt zich ook door het vermogen om het leven als een leerschool te zien en te ervaren. Alles als 'middel' blijven zien. Een meditatieve levenshouding waarin het eigen leerproces nooit uit het oog wordt verloren.  


Share our website